Osterøy

Fastlandsforbindelse


Bro mellom Kvisti (Osterøy) og Herland (Bergen) over Sørfjorden.

Brotype: Hengebro

Hovedspenn: 595 m

Total lengde: 917 m

Høyde brotårn: 121,5 m

Byggestart: 1994

Tatt i bruk: 1997

Kostnad: 308 mill.

Seilingshøyde: 53 meter (200 m bredde)

Trafikkmengde (ant.biler)

2000: 594.000

2006: 850.000

Drift: Osterøy Bruselskap A/S

Bilder: - Stålmodulene heises på plass
- Modulene prefabrikeres hos HSM Steel Structures BV
- Osterøybrua er ferdig og åpnes for trafikk i 1997
Osterøy.com © 2006 **