Osterøy

Osterøy - en perle utenfor Bergen


(Hamre Kirke på egen side)

Bruvik Kirke

Prestegjeld Osterøy
Sted Indre Bruvik
Navn Bruvik kirke
Arkitekt F.H. Stockfleth
Byggeår 1867
Materiale Tre
Sitteplasser 350
Altertavle Maleri av Jesus som velsigner barna. Tekst "Den som ikkje tek i mot Guds rike som et lite barn, han skal på ingen måte komma inn i det" Mark. 10.15. Signert P.T. Holst 1867 (ble ødelagt og kopi malt av L. Osa i 1933)
Orgel
Gunnar F. Husted Orgelbygg. APS, Fredriksberg 1994 Kirkeklokke 2 klokker, en fra P. Prahl, Bergen 1850 og en fra O. Olsen & Sønn klokkestøperi, Nauen, Tønsberg 1947

Historie
Middelalderkirke, en stavkirke. Nevnt 1374. Erstattet av en tømmerkirke tidlig på 1600-tallet. Kom i privat eie i 1724 da den ble kjøpt av Christian Krogh i Bergen. Overtatt av menigheten i 1864 og revet 1866. Bygget av byggmester Ole Vangberg.
Av gamle "skatter" nevnes kalk fra 1690, messehagel fra 1800-tallet, 2 alterstaker fra 1700-tallet.


Bruvik Kirke.

Gjerstad Kirke

Prestegjeld Osterøy
Sted Gjerstad
Navn Gjerstad kirke
Arkitekt Ole Vangberg
Byggeår 1871
Materiale Tre
Sitteplasser 420
Altertavle Maleri av Jesus som velsigner kvinner og barn. Signert Frida Rusti 1931
Orgel Paul Ott, Gøttingen 1977
Kirkeklokke 2 klokker fra Bochum 1870

Historie
Middelalderkirke, stavkirke. Nevnt 1329. Ny kirke i 1622, tømmerkirke. Kom over i privat eie i 1724. I 1868 kjøpte kommunen kirken. Bygget av byggmester Ole Vangberg. Alteret brant i 1930.
Delvis ombygget på 1950-tallet. Av gamle "skatter" nevnes gangjernsbeslag fra middelalderen, døpefont fra slutten av 1200-tallet, krusifiks fra ca 1300, 2 helgenfigurer fra 1400-tallet, prosesjonslysestake fra 1400-tallet, benkevanger fra 1590 og 1598, middelalderpanel, lysestake fra 1638, alterkalk fra 1600-tallet, disk fra 1870, 2 alterstaker fra 1777, lysekrone fra 1700-tallet, bibel fra 1589, bibel 1738, huspostill fra 1760, bibel 1868, salmebøker fra 1778, 1872, 1908, blomstervase fra 1780-årene.


Haus Kirke

Prestegjeld Osterøy
Sted Haus
Navn Haus kirke
Arkitekt O. Vangberg
Byggeår Vigslet 19/5-1874
Materiale Tre
Sitteplasser 460
Altertavle Maleri av Jesus i bønn i Getsemane hage. Signert Marcus Grønvold 1874
Orgel Heggen og Ivers, Bergen 1930
Kirkeklokke 3 klokker. En fra middelalderen, en fra Henrick Ter Horst, Daventria 1636 og den siste fra O. Olsen & Sønn klokkestøper, Nauen, Tønsberg 1970

Historie
Den første kirken var bygget i middelalderen og var viet til St. Nikolas. Ny kirke bygget i 1613, en tømmerkirke, og ble revet da nåværende kirke ble bygget. Kirken har blitt skadet mange gange i uvær, og i 1702 knakk spiret. Kom i privat eie i 1724 da kirken ble kjøpt av magistratspresident Christian Krogh, Bergen.
Ble overtatt av menigheten i 1861.
Den nye kirken er bygget av byggmestrene Askild Aase og Mikjel Svenheim. Av gamle "skatter" nevnes alterskap, disk og alterkalk fra senmiddelalderen, altertavle fra 1678, benkevanger fra 1598, messehagel fra 1600-tallet, lysestake fra middelalderen, almissesamler, 3 malerier av prestefamilien Schavenius fra 1600-tallet, maleri av Jesus fra ca 1630, maleri av døperen Johannes ca fra 1665.


Hosanger Kirke

Prestegjeld Osterøy
Sted Hosanger
Navn Hosanger kirke
Arkitekt
Byggeår 1796
Materiale Stein
Sitteplasser 300
Altertavle Maleri av nattverden, korsfestelsen, himmelfarten. Louis-Seize 1796
Orgel Olsen & Jørgensen, Kristiania 1899
Kirkeklokke 2 klokker, en fra D.C. Herbst Hof klokkestøber, København 1800 og en fra Bergens Mek. Verksted 1865

Historie
Middelalderkirke, nevnt 1329, trolig en stavkirke. På 1600-tallet ble det bygget ny kirke, tømmerkirke. 1 juledag 1795 blir kirken rammet av lynet og brenner. Mange reparasjoner på 1700 og 1800-tallet.
Restaurert i 1960-årene. Av gamle "skatter" nevnes døpefont fra middelalderen, prekestol fra 1796, lysekrone fra 1648 og 1750, kalk og disk fra 1686, messehagel fra 1600-tallet, sognebudskalk fra 1745, dåpsfat fra 1600-tallet og fra 1800-tallet, 2 alterstaker fra 1600-tallet.

Haus Kirke

Kilde/gjengitt etter tillatelse fra DIS-Norge.Osterøy.com © 2006 **