Osterøy

Osterøy - en perle utenfor Bergen


Herlandsfoss kraftverk ligger like ovenfor Fotlandsvåg på Osterøy. I 1916 ble kommunene Hosanger, Haus og Hamre på Osterøy enige om å bygge ut Herlandsvassdraget, og de dannet Hosanger, Haus og Hamre kommunale kraftverk.

Utbyggingen av kraftverket fant sted i årene 1916-1919. Etter 75 års drift ble gamle Herlandsfoss kraftverk stanset i mai 1995, og et nytt kraftverk i samme stil stod ferdig høsten1995. I dag er den gamle bygningen rustet opp og gjort om til museeum.

Vannressursene til Herlandsfoss kommer først og fremst fra Herlandsvassdraget, med Storavatnet som det største magasinet.

Etter de siste utbyggingene er Hesjedalsvassdraget med Botnavatnet overført til Storavatnet.

Den såkalte dyrtiden under 1. verdenskrig rammet også utbyggingen av Herlandsfoss kraftverk. Fra 1915 til 1916 gikk kostnadsoverslaget for første byggetrinn opp fra 1,5 til 3 millioner kroner. Under anleggsarbeidet var inntil 400 mann i arbeid. Det gikk ikke alltid rolig for seg. Rommet som i dag er arkiv på Herland, ble i sin tid brukt til å bure inne de verste bråkmakerne.

Utvidet vanntilførsel

Storavatnet er det største magasinet i Herlandsvassdraget. I 1989/90 ble det bygget en overføringstunnel som førte Hesjedalsvassdraget med Botnavatnet (bildet t.h.) over til Blomdalsvatnet og videre til Storavatnet. Overføringstunnelen gav 6 GWh i ny kraft.

Nye Herlandsfoss kraftstasjon ligger like ved den gamle kraftstasjonen.

Kraftverkene i vassdraget


Herlandsfoss
Midlere årsproduksjon55 GWh

Møllefossen
3,5 GWh Osterøy
Samlet produksjon på 58,5 GWh tilsvarer strømforbruket i om lag 3000 husholdninger

Tekniske data:

Kommune Osterøy
Nedslagsfelt 69,5 km2
Tilsig 165 mill. m3
Driftstunnel
Lengde: 1,68 km
Tverrsnitt: 8 m2
Fallhøyde 138 meter
Ytelse 13,8 MW
Turbin 1 stk. francis
Midl. årsproduksjon 55 GWh
Ferdig utbygd 1919/1995


Kilde.BKK


Osterøy.com © 2006 **