Osterøy


Prestegjeld Osterøy
Sted Hamre
Navn Hamre kirke
Arkitekt
Byggeår Usikkert, kan være bygget så tidlig som 1598
Materiale Tre
Altertavle Maleri og utskjæring av korsfestelsen og oppstandelse 1622
Orgel Gebr. Reil, Herfde, Nederland 1990
Kirkeklokke 2 klokker en fra 1800-tallet og en fra O. Olsen & Søn klokkestøperi Nauen, Tønsberg 1917
Historie
Kirke i middelalderen.
Første kirken var bygget i 1023. Stavkirke bygget etter vedtak på Mostratinget i 1170. Nevnt 1329. Var hovedkirke for hele Nordhordland.
Denne ble revet da nåværende kirke ble bygget. Delvis ombygget i 1859. Restaurert på 1940-tallet.

Av gamle "skatter" nevnes antemensale fra 1290, benk fra middelalderen, krusifiks fra ca 1250-1300, del av relikvieskrin fra 1200-tallet, runeinnskrift fra ca 1300, prekestol fra 1640, døpefont fra 1200-tallet, alterskap fra ca 1500, korstol fra middelalderen, skriftestol fra slutten av 1690-årene, kalk og disk fra 1500-tallet, almisseblokk fra 1640, veggdekor fra 1600 og 1700-tallet, messehagel fra 1755 og 1800-tallet, to alterstaker fra 1600-tallet, lysestake fra 1600-tallet, 2 lysekroner fra 1600 og 1700-tallet, alterkrusifiks fra 1700-tallet, skip fra 1600 eller 1700-tallet, vinmugge, dåpsmugge og fat fra 1878.

Kilde/gjengitt etter tillatelse fra DIS-Norge.Osterøy.com © 2006 **